Vstupní strana
© Tyset, 2010
Vstupní strana
Dokumenty ke stažení:
Technický list tvárnic - v přípravě, na dotaz
Technické výkresy ke stažení : (jpg)
-
v přípravě, na dotaz
Vnitřní zateplení (doporučeno):
Detail rohu s vnitřním zateplením 
Detail napojení nenosné příčky
Detail napojení nosné příčky
Detail osazení okna při vnitřním zateplení
Řez konstrukcí s vnitřním zateplením
Konstrukci možno řešit též s klasickým
vnějším zateplením  nebo jako sendvičové
zdivo (výkresy na vyžádání).
Systém vnitřního zateplení stěn RIGITHERM  
EKONOMICKÝ & EKOLOGICKÝ STAVEBNÍ SYSTÉM
Schéma stěny s vnitřním zateplením
Informační leták A4
Informační leták A3